25 mei 2018

Bij nylander.nl is uw privacy van groot belang. Uw persoonsgegevens worden dan ook volgens de AVG/GDPR gewaarborgd. Dit houdt onder andere in dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en dat wij op een verantwoordelijke manier omgaan met uw persoonsgegevens. Hieronder leest u per onderdeel wat wij allemaal doen met uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij van u en waarom doen wij dit?

Met het e-mailadres kaaswinkel@nylander.nl kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Naast het e-mailadres kunt u ons ook bereiken via het contactformulier. Op ons contactformulier laat u de volgende persoonsgegevens achter: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een korte toelichting. We verzamelen en verwerken de bovenstaande persoonsgegevens op grond van uw toestemming en met als doel om in contact te komen met u.

Bewaartermijn

Wij bewaren de bovenstaande persoonsgegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Daarna verwijderen we deze persoonsgegevens na zes maanden. Op deze manier kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Marketing

Graag stellen wij onze klantrelaties op de hoogte van onze aanbiedingen en/of diensten. Dit doen wij via de e-mail of telefoon. Indien u hier geen behoefte aan heeft, kunt u dit in de e-mail via een afmeldlink kenbaar maken, of telefonisch aan ons doorgeven. Wij zullen u vervolgens in de toekomst geen reclame meer sturen.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens eventueel bekend maken?

Wij geven uw persoonsgegevens die via het e-mailadres en contactformulier binnenkomen onder geen beding aan andere bedrijven of instellingen door.

Onze website bevat een link naar onze Facebook bezoekerspagina. Op onze Facebook bezoekerspagina plaatsen wij foto’s en video’s over ons bedrijf en daarnaast kunt u ook een recensie achterlaten. Wij delen uw persoonsgegevens niet met Facebook en we zijn niet verantwoordelijk voor (het naleven van) dat beleid of de producten of diensten van Facebook. We adviseren u het privacybeleid van Facebook eveneens goed door te lezen.

Hoe zit het met cookies op onze website?

Op onze website gebruiken wij cookies en deze worden als kleine bestanden opgeslagen in uw internetbrowser. Met deze cookies kunnen wij zien hoe u onze website gebruikt of wanneer u onze website verlaat. Via https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen vindt u meer informatie over hoe u per internetbrowser uw cookies kunt verwijderen. Kiest u ervoor om de cookies te verwijderen, dan is het mogelijk dat onze website niet goed functioneert.

Google Analytics

Google Analytics gebruiken wij om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst ondertekend. In deze verwerkersovereenkomst staan strenge afspraken over wat zij mogen bijhouden en verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren door een gedeelte van het Ipv4 adres te maskeren.  

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens

Beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel. Door verschillende technische en organisatorische maatregelen zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden beschermd. Welke maatregelen wij hebben genomen kunt u hieronder lezen: • De persoonsgegevens worden na ontvangst met een encryptie opgeslagen in ons beveiligde netwerk. • Alle mailwisseling verloopt via een beveiligde verbinding. Deze verbinding is bekend onder de naam Secure Socket Layer (SSL) • Wij nemen fysieke maatregelen om toegang tot onze servers en werkcomputers te beschermen. Dit doen wij door middel van sloten of toegangspassen. Wijzigingen van website en privacyverklaring Wanneer wij onze website aanpassen, zullen wij onze privacyverklaring indien nodig hierop aanpassen. Het is belangrijk om goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst onze privacyverklaring hebben gewijzigd.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten: • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen; • Het recht op vergetelheid. Het recht om “vergeten” te worden; • Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien; • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om persoonsgegevens die wij verwerken te laten wijzigen; • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken; • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Om zeker te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen, kan het voorkomen dat wij een kopie van uw identiteitsbewijs ontvangen. Deze kunt u sturen naar kaaswinkel@nylander Op de kopie van uw identiteitsbewijs kunt u het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken en op uw paspoort kunt u de strook met letters en cijfers aan de onderzijde zwart maken. Zodra dit in orde is, reageren wij binnen vier weken op uw verzoek.

Overname, fusie of verkoop van ons onderneming

Bij overname, fusie of verkoop van De Nylander worden een of meer onderdelen of activa overgedragen aan een derde partij. Indien één van deze situaties voorkomt zullen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan de nieuwe eigenaar.

Waar kunt u een klacht indienen?

U heeft het recht om een klacht over ons in te dienen als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen. De klacht kunt u bij de toezichter Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Contactgegevens

De Nylander
Lange Leane 10
8711 HK Workum Friesland
kaaswinkel@nylander
06 53 64 59 93
0515 54 24 56